02/01/20  Tin của trường  10
      - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão, lũ  gây ra góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục năm học 2019 - 2020 của nhà trường.       - Công tác phòng, chống phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng ...