A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng chống thiên tai 2019 - 2020

      - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão, lũ  gây ra góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục năm học 2019 - 2020 của nhà trường.

       - Công tác phòng, chống phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão, lũ  gây ra.

        - Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, học sinh nâng cao nhận thức để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai bão lũ  xảy ra trên địa bàn.

       1. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Trong công tác phòng chống thiên tai, bão, lũ trên quan điểm phòng tránh là chủ yếu, luôn cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt phải quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức thực hiện phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai một cách có hiệu quả.

- Để bảo đảm tính mạng của CB – GV - NV và HS, tài sản của Nhà nước cần xác định và thực hiện tốt: “Chủ động phòng tránh - đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương” theo chủ trương “tự cứu lấy mình”, vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ”, trong đó công tác phòng là chính, công tác khắc phục thiên tai phải kết hợp với khôi phục và nâng cấp theo quy hoạch phát triển bền vững của Ngành và xã hội.

- Trên cơ sở xác định tư tưởng, trách nhiệm như trên, trường TH Phước Thành A đề ra nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão, lũ như sau:

1.  Kiện toàn Ban chỉ huy, đội bảo hộ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, bão, lũ tại đơn vị.

   2. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng tránh bão lũ  khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra.

  Quán triệt với toàn thể CB, GV, NV về ý thức trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, khẩn trương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, tránh thiên tai, lụt bão.

3. Luôn cảnh giác, không chủ quan; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai. Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó cụ thể khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai được dự báo có thể xảy ra.

4. Chằng chống toàn bộ mái các nhà lợp tôn bán kiên cố, che đậy phòng máy, thư viện; cắt tỉa cây xanh có thể ngã đổ, trên đường dây điện; đóng chặt các chốt cánh cửa.

5. Thường xuyên kiểm tra các phương tiện liên lạc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc với các cấp.

6. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 trước, trong và sau khi xảy ra thảm họa.

7. Thông báo kịp thời cho HS nghỉ học khi có chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch dạy bù sau.

8. Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, sắp xếp cho dân vào trường trú ẩn khi có chỉ đạo của địa phương.

9. Tập dượt phương án di dời, bảo vệ tài sản nhà trường trong tình huống thiên tai diễn ra.

10. Sau khi xảy thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định trường lớp nhằm đưa các hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan